BİR SONRAKİ MACERANIZ İÇİN BİZE KATILIN
ŞİMDİ REZERVASYON YAPIN

WEB SİTESİNİN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

GİRİŞ

İşbu hüküm ve şartlar web sitemizi kullanımınıza uygulanacaktır.

Web sitemizi kullanarak, işbu hüküm ve şartları tam olarak kabul ediyorsunuz; buna göre, işbu hüküm ve şartları veya bunların bir kısmını kabul etmemeniz halinde, web sitemizi kullanmamanız gerekir. 

Web sitemize kaydolmanız, materyal ibraz etmeniz veya web sitesi hizmetlerimizi kullanmanız halinde, sizden işbu hüküm ve şartları açık bir şekilde kabul etmenizi talep edeceğiz.  

Web sitemizi kullanmak için en az 18 yaşında olmanız zorunludur; web sitemizi kullanarak ya da işbu hüküm ve şartları kabul ederek, en az 18 yaşında olduğunuzu tarafımıza garanti ve ifade etmiş oluyorsunuz. 

Web sitemiz çerezler kullanmaktadır; web sitemizi kullanarak veya işbu hüküm ve şartları kabul ederek, gizlilik ve çerez politikamıza uygun olarak çerezler kullanmamıza rıza göstermiş oluyorsunuz. 

TELİF HAKKI BİLDİRİMİ

İşbu hüküm ve şartların açık hükümlerine bağlı olarak,

lisans verenlerimiz ile birlikte web sitemizdeki tüm telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının ve web sitemizde bulunan materyalin sahibiyiz ve bunları kontrol ediyoruz; ve 

web sitemizdeki tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları ile web sitemizde yer alan materyal saklıdır. 

WEB SİTSİ KULLANMA LİSANSI

Aşağıda belirtilenleri yapabilirsiniz:

web sitemizden sayfaları bir web tarayıcısında görüntüleyebilirsiniz;

bir web tarayıcısından belleğine kaydetmek için web sitemizden sayfalar indirebilirsiniz;

web sitemizden sayfaların çıktısını alabilirsiniz;

web sitemizden ses ve görüntü dosyaları çalabilir ve oynatabilirsiniz; ve

işbu hüküm ve şartların diğer hükümlerine bağlı olarak bir web tarayıcısı vasıtasıyla web sitesi hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. 

İşbu hüküm ve şartların 3.1 fıkrası veya diğer hükümleri tarafından açık bir şekilde izin verilenler dışında, web sitemizden materyal indirmemeniz veya söz konusu materyali bilgisayarınıza kaydetmemeniz gerekir. 

Web sitemizi sadece kendi kişisel ve iş amaçlarınıza yönelik olarak kullanabilirsiniz ve web sitemizi başka amaçlarla kullanmamanız gerekir. 

İşbu hüküm ve şartlar tarafından açık bir şekilde izin verilenler dışında, web sitemizde bulunan materyali düzenlememeniz veya başka bir şekilde değiştirmemeniz gerekir. 

Materyalde bulunan ilgili haklara sahip olmadığınız veya bunları kontrol etmediğiniz sürece, aşağıda belirtilenleri yapmamanız gerekir: 

web sitemizden alınan materyali yeniden yayınlamamanız (başka bir web sitesinde yeniden yayınlamak da dahil);

web sitemizden alınan materyali satmamanız, kiraya vermemeniz veya alt lisansını vermemeniz; 

web sitemizden alınan materyali halka açık olarak göstermemeniz;

web sitemizden alınan materyali ticari bir amaçla kullanmamanız; ya da

web sitemizden alınan materyalin yeniden dağıtımını yapmamanız.

3.5 fıkrasına bakılmaksızın, haber bültenimizin herhangi bir şahsa yeniden dağıtımını yazılı olarak veya elektronik ortamda yapabilirsiniz.

3.7 Web sitemizin alanlarına veya aslında kendi tasarrufumuzda olmak kaydıyla web sitemizin tamamına erişimi kısıtlama hakkımızı saklı tutuyoruz; web sitemiz ile ilgili erişim kısıtlama tedbirlerini atlatmamanız veya baypas etmemeniz ya da atlatmaya veya baypas etmeye çalışmamanız gerekir. 

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM

Aşağıda belirtilenleri yapmamanız gerekir:

web sitemizi siteye zarar verecek veya verebilecek ya da performansının bozulmasına, bulunabilirliğine yahut erişilebilirliğine neden olacak veya olabilecek şekilde kullanmamanız veya bunlara neden olabilecek işlem yapmamanız;

web sitemizi kanuna aykırı, yasadışı, hileli ya da zararlı bir şekilde yahut kanuna aykırı, yasadışı, hileli veya zararlı bir amaç veya faaliyet ile bağlantılı olarak kullanmamanız;

web sitemizi casus yazılım, bilgisayar virüsü, Truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici, kök kullanıcı takımı veya başka kötü niyetli bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlarla bağlantılı) materyal kopyalamak, depolamak, barındırmak, iletmek, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtımını yapmak amacıyla kullanmamanız; 

açık yazılı muvafakati olmaksızın web sitemizde veya onunla ilgili olarak sistemli veya otomatik veri toplama faaliyetleri (tahdidi olmamak kaydıyla sıyırma, veri didikleme, veri özütleme ve veri hasat etme de dahil) yapmamanız; 

arama motoru dizinleme amacı dışında, robot, örümcek veya başka otomatik araçlarla web sitemize erişmemeniz veya onunla etkileşim içinde olmamanız; 

web sitemiz ile ilgili olarak robots.txt dosyasında belirtilen talimatları ihlal etmemeniz; veya

web sitemizden toplanan verileri doğrudan pazarlama faaliyetleri (tahdidi olmamak kaydıyla e-posta ile pazarlama, SMS ile pazarlama, telefonla pazarlama ve doğrudan posta dahil) için kullanmamanız gerekir. 

Web sitemizden toplanan verileri bireyler, şirketler veya başka hakiki ya da hükmi şahıslarla irtibat kurmak için kullanmamanız gerekir. 

Web sitemiz aracılığıyla veya web sitemiz ile ilgili olarak tarafımıza vermiş olduğunuz tüm bilgilerin doğru, gerçek, güncel, eksiksiz olmasını ve yanıltıcı olmamasını sağlamanız gerekir. 

İÇERİĞİNİZ: LİSANS

İşbu hüküm ve şartlarda, “içeriğiniz” terimi, web sitemizde saklanmak veya yayınlanmak  ya da web sitemiz tarafından işlenmek ya da web sitemiz üzerinden aktarılmak amacıyla tarafımıza veya web sitemize verdiğiniz tüm işler ve materyaller (tahdidi olmamak kaydıyla metinler, grafikler, görüntüler, ses materyalleri, görüntü materyalleri, ses-görüntü materyalleri, yazılar, yazılımlar ve dosyalar da dahil) anlamına gelir. 

İçeriğinizi mevcut ya da gelecek araçlarda kullanmamız, çoğaltmamız, saklamamız, uyarlamamız, yayınlamamız, tercüme etmemiz ve dağıtımını yapmamız VEYA içeriğinizi bu web sitesinde ya da halef bir web sitesinde ve onunla ilişkili olarak çoğaltmamız, saklamamız ve yayınlamamız VEYA içeriğinizi bu web sitesinde veya onunla ilişkili olarak çoğaltmamız, saklamamız ve özel içeriğiniz ile birlikte yayınlamamız için tarafımıza dünya çapında, gayrikabilirücu, gayri münhasır, ücretsiz bir lisans veriyorsunuz. 

Tarafımıza 8.2 fıkrası çerçevesinde lisansı verilen hakların alt lisansını verme hakkı veriyorsunuz. 

Tarafımıza 8.2 fıkrası çerçevesinde lisansı verilen hakların ihlali ile ilgili dava açma hakkı veriyorsunuz.

İşbu belge ile içeriğiniz üzerindeki tüm manevi haklarınızdan uygulanacak kanun tarafından izin verilen azami derecede feragat ediyorsunuz ve içeriğinizdeki tüm diğer manevi haklarınızdan uygulanacak kanun tarafından izin verilen azami derecede feragat edilmiş olduğunu temin ve ifade ediyorsunuz.

İçeriğinizi, web sitemizde hazır edilen düzenleme işlevini kullanmak suretiyle izin verilen ölçüde düzenleyebilirsiniz. 

İşbu hüküm ve şartlar çerçevesindeki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, işbu hüküm ve şartların herhangi bir hükmünü herhangi bir şekilde ihlal etmeniz veya işbu hüküm ve şartları herhangi bir şekilde ihlal etmiş olduğunuzdan kuşku duymamız halinde, içeriğinizin birini veya tamamını silebiliriz, yayından kaldırabiliriz veya düzenleyebiliriz. 

İÇERİĞİNİZ: KURALLAR

İçeriğinizin işbu hüküm ve şartlara uygun olacağını temin ve ifade ediyorsunuz.

İçeriğinizin yasadışı veya kanuna aykırı olmaması, herhangi bir şahsın yasal haklarını ihlal etmemesi ve herhangi bir şahıs aleyhine yasal işlem yapılabilmesine yol açmaması (her halükârda herhangi bir yargı mahallinde ve uygulanacak kanun çerçevesinde) zorunludur. 

İçeriğiniz ve içeriğinizin işbu hüküm ve şartlara uygun olarak tarafımızdan kullanılması 

iftira niteliğinde veya kötü niyetli bir şekilde sahte olmamalıdır;

müstehcen veya açık saçık olmamalıdır;

hiçbir telif hakkını, manevi hakkı, veri tabanı hakkını, marka hakkını, tasarım hakkını, marka taklitçiliğindeki hakkı veya başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmemelidir; 

hiçbir mahremiyet hakkını, gizlilik hakkını ya da veri koruma mevzuatı çerçevesindeki hiçbir hakkı ihlal etmemelidir;  

ihmalci tavsiye oluşturmamalı veya ihmalci beyan içermemelidir; 

suç işleme tahriki, suç işleme talimatı veya suç teşkil eden eylem teşviki oluşturmamalıdır; 

hiçbir mahkemeye saygısızlık veya hiçbir mahkeme kararını ihlal etmemelidir;

ırksal veya dinsel nefret veya ayrımcılık mevzuatını ihlal etmemelidir;

dine küfür niteliğinde olmamalıdır;

resmi sırlar mevzuatını ihlal etmemelidir;

herhangi bir şahsa karşı sahip olunan biz sözleşme yükümlülüğünü ihlal etmemelidir;

şiddeti bariz, grafik ya da karşılıksız bir şekilde betimlememelidir;

pornografik, açık saçık, müstehcen ya da cinsel içerikli olmamalıdır;

gerçek dışı, sahte, yanlış veya yanıltıcı olmamalıdır;

etkilenilebilecek ve etkilenilmesi halinde hastalığa, yaralanmaya veya ölüme yahut başka bir zarara veya hasara sebebiyet verebilecek talimatlardan, tavsiyelerden veya başka bilgilerden oluşmamalı veya bunları içermemelidir; 

istenmeyen mesajlar oluşturmamalıdır;

saldırgan, aldatıcı, tehdit edici, suiistimal edici, taciz edici, anti sosyal, korku verici, nefret dolu, ayrımcı veya kışkırtıcı olmamalıdır; ya da

kızgınlığa, rahatsızlığa ya da herhangi bir şahsa karşı gereksiz endişeye yol açmamalıdır. 

SINIRLI TEMİNATLAR

Aşağıda belirtilen hususları temin veya ifade etmiyoruz:

web sitesinde yayınlanan bilgilerin eksiksizliğini veya doğruluğunu;

web sitesindeki materyallerin güncel olduğunu; ya da

web sitesinin veya web sitesindeki herhangi bir hizmetin bulunabilir olarak kalacağını. 

Sadece kendi tasarrufumuzda olmak kaydıyla hiçbir bildirimde bulunmaksızın veya açıklama yapmaksızın web sitesi hizmetlerimizin herhangi birini veya tamamını dilediğimiz zaman kesme veya değiştirme ve web sitemizi yayınlamaya son verme hakkımızı saklı tutuyoruz; ve işbu hüküm ve şartlarda aksinin açık bir şekilde hükme bağladığı haller dışında, web sitesi hizmetlerinin kesilmesi veya değiştirilmesinden sonra veya web sitesinin yayınlamaya son vermemiz halinde hiçbir tazminata veya başka bir ödemeye hak kazanmayacaksınız. 

İşbu hüküm ve şartların konusu, web sitemiz ve web sitemizin kullanılması ile ilgili tüm ifadeleri ve teminatları, uygulanacak kanun tarafından izin verilen azami derecede ve 11.1 fıkrasına bağlı olarak hariç tutuyoruz. 

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMALARI VE İSTİSNALARI

İşbu hüküm ve şartlarda yer verilen hiçbir husus

sahtekarlık veya hileli yanıltıcı ifadeyi sınırlamayacak veya istisna etmeyecektir;

yükümlülükleri uygulanacak kanun çerçevesinde izin verilmeyen bir şekilde sınırlamayacaktır; veya

uygulanabilecek kanun çerçevesinde istisna edilemeyecek olan yükümlülükleri istisna etmeyecektir. 

İşbu Madde 11’de ve işbu hüküm ve şartların başka bir yerinde belirtilen yükümlülük sınırlamaları ve istisnaları,

11.1 fıkrasına tabi olacaktır; ve

işbu hüküm ve şartlarda aksi açık bir şekilde hükme bağladığı ölçüde, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dahil) işbu hüküm ve şartlar çerçevesinde veya işbu hüküm ve şartların konusu ile ilgili olarak ve kanuni bir görevin ihlali dolayısıyla ortaya çıkan bilumum yükümlülüklere uygulanacaktır. 

Web sitemizin ve web sitemizdeki bilgilerin ve hizmetlerin bedelsiz olarak sağlanması ölçüsünde, niteliği ne olursa olsun hiçbir zarar veya hasardan dolay sorumlu olmayacağız. 

Makul irademiz dışında gelişen olay veya olaylardan kaynaklanan zararlar bakımından tarafınıza karşı sorumlu olmayacağız.

Tahdidi olmamak kaydıyla kâr kaybı, gelir kaybı, irat kaybı, kullanım kaybı, üretim kaybı, öngörülen tasarruf kaybı, iş kaybı, sözleşme kaybı, ticari fırsat kaybı ve peştamallık kaybı da dahil olmak üzere iş kayıplarından dolayı tarafınıza karşı sorumlu olmayacağız. 

Hiçbir veri, veri tabanı veya yazılım kaybı veya bozulması bakımından tarafınıza karşı sorumlu olmayacağız. 

Hiçbir özel, dolaylı veya sonuçsal zarar veya hasar bakımından tarafınıza karşı sorumlu olmayacağız. 

Görevlilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel yükümlülüğünün sınırlandırılması konusuna ilgi duyduğumuzu kabul ediyorsunuz ve söz konusu ilgiyi göz önünde bulundurarak, sınırlı sorumlu bir kuruluş olduğumuzu da kabul ediyorsunuz; web sitesi veya işbu hüküm ve şartlar ile bağlantılı olarak uğradığınız zararlar bakımından görevlilerimiz veya çalışanlarımız aleyhine kişisel olarak dava açmayacağınızı kabul ediyorsunuz (doğal olarak bu, sınırlı sorumlu kuruluşun görevlilerimizin ve çalışanlarımızın eylemleri ve ihmalleri ile ilgili kendi sorumluluğunu sınırlandırmayacak veya istisna etmeyecektir). 

İŞBU HÜKÜM VE ŞARTLARIN İHLALLERİ

İşbu hüküm ve şartlar çerçevesindeki diğer haklarımıza halel getirmeksizin, işbu hüküm ve şartların herhangi bir hükmünü herhangi bir şekilde ihlal etmeniz veya işbu hüküm ve şartları herhangi bir şekilde ihlal etmiş olduğunuzdan kuşku duymamız halinde,  

size bir veya daha fazla ihtarname gönderebiliriz;

web sitemize erişiminizi geçici olarak askıya alabiliriz;

web sitemize erişiminizi kalıcı olarak yasaklayabiliriz;

IP adresinizi kullanan bilgisayarların web sitemize erişimini engelleyebiliriz;

internet hizmet sağlayıcılarınızın biri veya tamamı ile irtibata geçip web sitemize erişiminizi engellemelerini talep edebiliriz; 

sözleşme ihlali dolayısıyla veya başka bir nedenle aleyhinize hukuki dava açabiliriz; ve/veya 

web sitemizdeki hesabınızı askıya alabiliriz veya silebiliriz. 

Web sitemize veya web sitemizin bir kısmına erişiminizi askıya aldığımız ya da yasakladığımız veya engellediğimiz hallerde, söz konusu askıya almayı, yasaklamayı veya engellemeyi atlatmak için (tahdidi olmamak kaydıyla farklı bir hesap yaratmak ve/veya kullanmak da dahil) hiçbir işlem yapmamanız gerekir. 

DEĞİŞİKLİK

İşbu hüküm ve şartları zaman zaman revize edebiliriz.

Revize edilen hüküm ve şartlar web sitemizin kullanılmasına revize edilen hüküm ve şartların web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren uygulanacak olup işbu belge ile işbu hüküm ve şartların revizyonlarından haberdar edilme ya da bunlara muvafakat etme konusunda sahip olabileceğiniz her türlü haktan feragat ediyorsunuz. Revize edilen hüküm ve şartları kabul etmemeniz halinde, web sitemizi kullanmaya son vermeniz gerekir. 

İşbu hüküm ve şartlara açık mutabakatınızı bildirmiş olmanız halinde, işbu hüküm ve şartların her türlü revizyonuna da açık mutabakatınızı bildirmenizi talep edeceğiz; ve revize edilen hüküm ve şartlara açık mutabakatınızı belirteceğimiz süre içerisinde bildirmemeniz halinde, web sitesindeki hesabınızı devre dışı bırakacağız veya sileceğiz ve sizin de web sitesini kullanmaya son vermeniz gerekecektir. 

TEMLİK

İşbu belge ile, işbu hüküm ve şartlar çerçevesindeki haklarımızı ve/veya yükümlülüklerimizi temlik edebileceğimizi, devredebileceğimizi, alt lisansını verebileceğimizi veya başka bir şekilde ele alabileceğimizi kabul ediyorsunuz. 

Siz ise ön yazılı muvafakat olmaksızın işbu hüküm ve şartlar çerçevesindeki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi temlik edemezsiniz, devredemezsiniz, alt lisansını veremezsiniz veya başka bir şekilde ele alamazsınız. 

AYRILABİLİRLİK

İşbu hüküm ve şartların herhangi bir hükmünün kanuna aykırı ve/veya uygulanamaz olduğunun bir mahkeme veya başka bir yetkili idare tarafından tespit edilmesi halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu hüküm ve şartların kanuna aykırı ve/veya uygulanamayacak herhangi bir hükmünün bir kısmının silinmesi halinde kanuna uygun ve uygulanabilir haline gelmesi durumunda, o kısım silinmiş sayılacak ve hükmün geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARI

İşbu hüküm ve şartlar çerçevesindeki bir sözleşme bizim ve sizin yararınıza olup üçüncü bir şahıs yararına olması veya onun tarafından uygulanabilmesi amaçlanmamaktadır. 

Tarafların işbu hüküm ve şartlar çerçevesindeki bir sözleşme tahtındaki haklarının kullanılması herhangi üçüncü bir şahsın muvafakatine tabi değildir. 

TEK ANLAŞMA

11.1 fıkrasına bağlı olarak, gizlilik ve çerez politikamız ile birlikte işbu hüküm ve şartlar web sitemizin tarafınızdan kullanılması ile ilgili olarak sizinle aramızda mevcut tek anlaşmadır ve web sitemizin tarafınızdan kullanılması ile ilgili olarak sizinle aramızda mevcut tüm önceki anlaşmaların yerini alacaktır. 

HUKUK VE KAZA MERCİİ

İşbu hüküm ve şartlar İngiliz hukukuna tabi olacak ve bu hukuk doğrultusunda yorumlanacaktır. 

İşbu hüküm ve şartlar ile ilgili her türlü anlaşmazlık İngiltere mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır. 

DETAYLARIMIZ

Bu web sitesi Meridian Adventure Limited’e ait olup bu şirket tarafından işletilmektedir. 

İngiliz Virgin Adaları’nda 1873341 tescil numarası ile kayıtlıyız ve tescilli ofisimiz P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları adresinde bulunmaktadır. 

Ana iş yerimiz The Campus, 1st Floor, Wrigley Field Building, 57 Sloane Street, Bryanston, 2129, Gauteng, Güney Afrika adresinde bulunmaktadır.

Bizimle,

web sitesi soruşturma formunu kullanarak;

telefonla (telefon numarası için web sitemize bakınız);

e-posta ile (adres için web sitemize bakınız) irtibat kurabilirsiniz.

WhatsApp